งานคิดถึงปอ และการจัดงานของภายในศูนย์กลางค้าเซ็นทรัส เอ็มบาสซ๊

เพราะว่าข่าวของ ปอ ทฤษฎี ที่ได้เสียไปนั้น ล้วนแล้วเป็นเหตุให้แฟนคลับแต่ละคนเกิดความเสียใจเป็นอย่างมากมาย รวมไปถึงคนในครอบครัวอีกด้วย จนมาถึงทุกวันนี้ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซีได้มีการเปิดนิทรรการถายภาพ งานคิดถึงปอ ภายในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 บริเวณชั้น G…