การรับทราบข้อมูลข่าวสารในชีวิตทุกวันของคนสมัยใหม่ ผ่านข่าวสารวันใหม่

ขณะคุณต้องก้าวเดินผ่านวันนี้ เพื่อไปสู่วันข้างหน้าที่ดีกว่า ในวันข้างหน้าของคุณ คุณอาจจะไม่อาจจะคาดเดาอะไรได้ พร้อมกับในเมื่อผู้คนส่วนใหญ่ ค้นหาแต่สิ่งที่ตัวเองปรารถนา แล้วใครบ้างละที่ต้องการจะค้นหาและใฝ่คว้าเพื่อฟังข่าว ข่าวดี ๆ มีอยู่ถมไปแต่กลับไม่มีผู้ใดให้ความสำคัญ การบริโภคข่าวที่ดูเป็นไปได้ยาก จึงเป็นสิ่งที่นักข่าวหวาดกลัว ว่าชาวไทยจำนวนมากจะไม่ให้ความสนใจ พร้อมทั้งสุดท้ายข่าวที่ถูกนำเสนอออกมานั้น กลายเป็นข่าวที่ใคร…