ความเป็นมือเก่าของคนเขียนข่าวล่าสุดแบบรายวัน มีผลกระทบให้การไล่ตามข่าวดูดีเพิ่มขึ้น

จากภาพโดยรวมแล้ว มีผลให้ล่าสุดได้มีการติดตามข่าวที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่างน้อยผู้ที่ไล่ตามข่าวล่าสุดทุกคน ย่อมจะได้รับประโยชน์อย่างครบถ้วน และค่อนข้างเป็นประโยชน์ที่ทุกคนอยากจะได้รับเป็นจำนวนมากนั่นเอง และสำหรับใครที่ทำการเกาะติดข่าวล่าสุดแบบรายวัน ก็จะสามารถเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความสำคัญให้กับบุคคลอื่น ๆ รอบข้างได้รับทราบเช่นกันด้วย   ต่อให้กลุ่มผู้เกาะติดข่าว ไม่ว่าจะเป็นใครและอยู่ในพื้นที่ไหน ๆ…