ขบวนการยาเสพติด ที่เป็นเภทภัยต่อสังคม

ขบวนการยาเสพติด เป็นขบวนการที่ตำรวจจะต้องทำการแก้ไขให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมากมาย กับประชาชนทั่วไป ซึ่งยาเสพติดนั้น เป็นเหตุให้เด็ก ๆ แต่ละคนอาจจะติดยาเสพติดกันไปได้ จึงต้องมีการดูแลอย่างเต็มที่ไม่ให้เกิดความเดือนร้อนแก่ประชาชน ซึ่งขบวนการยาเสพติดที่มีอยู่ภายในประเทศนั้น ล้วนแล้วจะสร้างปัญหาให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องช่วยกันสอดส่องดูแลให้เป็นอย่างดี

 

ถือได้ว่าขบวนการยาเสพติดเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างยิ่ง จนเป็นเหตุให้ได้มีข่าวออกมานำเสนอให้กับผู้ติดตามหลากหลายคนด้วยกัน จนเป็นเหตุให้มีข่าวให้เห็นกันเป็นประจำ ซึ่งขบวนการยาเสพติด นั้น ส่วนมากมักจะมีการผลิตยาขึ้นมา ให้กับเด็กวัยรุ่น หรือกลุ่มเด็ก ๆ เป็นหลัก เนื่องจากลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่เชื่อง่าย ทำให้หลงเชื่อและติดยาเสพติดได้อย่างง่ายดาย จนเป็นเหตุให้ต้องกลายเป็นขโมยบ้าง หรือกลายเป็นคนไม่ดี โดยการจับตัวประกันเรียกฆ่าถ่าย หรือจำตัวผู้หญิงไม่ขมขืน เป็นเหตุให้ยาเสพติดนั้นเป็นอันตรายต่อสังคม จึงต้องมีการกำจัดออกจากประเทศไทยไปให้หมด แต่สิ่งที่อุบัติขึ้นในปัจจุบันนี้ดูเหมือนยิ่งจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่สามารถกำจัดขบวนการยาเสพติดรายใหญ่ที่สุดในโลกได้ เป็นเหตุให้ต้องเจอภัยต่างๆ มากมายกันเลยทีเดียว

 

ดังนั้นขบวนการยาเสพติด ที่มีให้เห็นอยู่ในประเทศไทยนี้ ตกเป็นจุดที่ต้องหาทางแก้ไขกับปัญหาหลากหลาย ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่จะต้องช่วยกันดูแลคนรอบข้างให้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเรื่องกับคนใกล้ตัว