ศิลปินนักแสดง ย่อมตกเป็นข่าวได้เสมอ ผ่านการนำเสนอข่าวสารดาราวันนี้

แปลกแต่จริง หากว่าใครได้ขึ้นชื่อว่าเป็น ดารา ย่อมกลายเป็นข่าวเข้าสักวัน ก็เพราะว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะมีขึ้นเพราะความจำเป็นจากแหล่งอาชีพอาชีพหนึ่ง แต่ทว่าดารานักแสดงก็คงเป็นอาชีพหนึ่ง ที่มีกลุ่มคนทั่วโลกให้ความสนใจ พร้อมกับจับตาจ้องมอง พร้อมกับยังคงต้องมีข่าวดาราต่อไป การประสานกันระหว่างสองอาชีพนี้ จึงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดของดารา คือการประพฤติตนให้ดี พร้อมกับต้องดีจริง เพื่อเป็นหลักฐาน พร้อมกับสร้างความเชื่อถือ ให้กับคนทั่วโลกได้ทราบ
 
ด้วยลักษณะของบุคคลสำคัญ หรือว่าความดังบังหน้า มีผลทำให้เกิดผลร้ายตามมา พร้อมกับในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ คือสิ่งที่ดารานักแสดง จำเป็นต้องรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่ตนเองได้กระทำ เพราะไม่มีผู้ใดที่จะอาจช่วยเหลือ พร้อมกับแก้ไขข่าวดาราต่าง ๆ เหล่านี้ได้นอกจากดารานักแสดงเอง แต่ทว่าเมื่อเกิดข่าวขึ้นมาอย่างมากมาย ก็เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้ดารานักแสดงหลากหลายท่าน ถึงกลับต้องทรุดหนัก พร้อมกับถึงกลับไม่สบายอยู่หลายวันเลยเชียว และนับได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดามาก ๆ ถ้าใครที่ได้กลายเป็นข่าวดาราหน้าหนึ่ง นานอยู่หลากหลายวัน ก็เพราะว่าข่าวนั้นถือได้ว่าสร้างกระแสความตกตะลึง ให้แก่ผู้รับข่าวสารได้อย่างมากมาย เพราะดารานักแสดงท่านใด ที่กำลังสร้างวีรกรรม หรือพฤติกรรมที่ไม่ดี ภายในสายตาของผู้คนในสังคม คงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ทั้งในวงการพร้อมกับกลุ่มคนทั่วโลก
 
ข่าวสาร ย่อมเป็นสิ่งที่สร้างภาพลักษณ์ได้สองแบบ พร้อมกับคงเป็นเพราะข่าวบางข่าวที่มีขึ้นนั้น ไม่ได้มาจากความจริง ที่ดารานักแสดงจะต้องรับผิดชอบแต่เช่นใด แต่ดารานักแสดง ก็ยังคงต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ด้วยการออกมาแก้ไขปัญหาข่าวต่าง ๆ ของตนเองที่ถูกกระจาย พร้อมกับแพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็ว พร้อมกับบางข่าวที่สามารถซ้ำเติมดาราได้อย่างไมเว้นวัน ภายหลังที่เธอได้พยายามแก้ไขปัญหาข่าว ที่สร้างความเสียหายให้กับตนเองอยู่เป็นเวลานาน