การเดินสายอาชีพผู้สื่อข่าวบันเทิง เรื่องจริงที่ต้องออกอากาศ

ข่าวดี ๆ ย่อมส่งผลดีต่อดารา เพราะว่านักแสดงหรือดาราอีกมากมาย ก็ยากที่จะให้คนเขียนข่าวแต่ละคน มีการสัมภาษณ์ข่าว ที่มีเนื้อหาไม่ค่อยพาดพิง เรื่องต่าง ๆ มากนัก เพราะว่านักข่าวบันเทิงบางท่าน อาจจะมีการเขียนข่าว ให้ดารานักแสดงบางท่าน เป็นซุปเปอร์สตาร์ที่มีชื่อเสียง ทำให้แต่ละคนอาจจะเกิดการโกรธเกิดขึ้นได้ การที่ไม่ค่อยเข้าใจกันมากนัก ภาษาที่ใช้ในการสนทนา อาจจะไม่ค่อยดีก็ได้ เพราะว่าเบื้องหลังการทำข่าวบันเทิงนั้น นักข่าวอาจจะได้ข่าวมาที่แสนจะลำบาก แต่ด้วยการเป็นมือโปร ในการทำข่าว ให้ประชาชนทั่วๆ ไปได้รู้นั้น จะต้องมีความอดทนสูง ในการทำข่าวบันเทิงเป็นอย่างสูง และนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ของนักข่าวบันเทิง ที่จะต้องเจอปัญหามากมาย เบื้องหลังของแวดวงบันเทิงในรูปแบบดารา หรือจะเป็นการทำข่าวบันเทิง และความสัมพันธ์ในอาชีพ แต่ละสายนั่นเอง เพราะฉะนั้น การเป็นคนเขียนข่าว จะต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก และเป็นนักข่าวที่เป็นผู้ชำนาญได้อย่างแน่นอน
 
ไม่มีผู้ใดจะสามารถบังคับให้ผู้สื่อข่าว ทำข่าวดี ๆ ออกมาได้เสมอต้นเสมอปลาย เพราะในวงการบันเทิง จะมีแหล่งข่าวสาระบันเทิง ที่อยู่ในรูปแบบดารา และเนื้อหาเกี่ยวกับดาราเป็นประจำวัน แต่เรื่องต่าง ๆ ที่ได้หาข่าวมานั้น จะต้องผ่านมรสุมเป็นจำนวนมาก และรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งตัว เพราะเช่นนั้น ปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิดจากการไม่เข้าใจกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดารา หรือฝ่ายผู้สื่อข่าวบันเทิง และเนื้อหาข่าวที่ได้ออกมาของผู้คนอื่น ๆ เช่นเดียวกัน ที่จะเป็นเหตุให้ต้องมีเรื่องราวไม่ถูกกันสักเท่าใด เมื่อต้องมีฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งมีการพาดพิงถึงกัน รวมถึงสภาวการณ์ ของผู้ที่มีอาชีพที่จะต้องรับผิดชอบ ในวงการบันเทิง ย่อมจะมีผลให้บาดหมางกันได้เสมอ