ข่าวบันเทิงพร้อมกับความเป็นจริงที่จะต้องเปิดเผย อย่างแน่ชัด

สมัยนี้เมื่อได้เจอข่าวต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ก็จะทำเอาพฤติกรรมของนักข่าวแต่ละคนชอบทำข่าวในรูแบบตามใจตนเองมากกว่า ส่วนเรื่องจริง หรือเปล่าจริงนั้น อาจต้องมีการค้นหาความจริง สำหรับความประพฤติของนักข่าวบันเทิงบางคน ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้ใดก็ตามก็ต้องคอยติดตามกันอย่างแน่นอน 

 

เนื่องจากนักข่าวบันเทิงแต่ละคนถือได้ว่าเป็นนักข่าวบันเทิง ที่ทำหน้าที่ให้ข่าวกับประชาชนเพียงอย่างเดียว แต่ไม่คำนึงถึงจิตใจนักแสดง หรือว่ามแม้กระทั่งนักร้อง เพราะผู้รับฟังก็ไม่ได้ทันคิดและไตร่ตรองสิ่งที่รับรู้มาก่อน นักข่าวได้แค่หาข้อมูลข่าวสาร และทำหน้าที่กระจายความสารในแต่ละวัน ทำเอาประเด็ดร้อนในแต่ละวันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นประเด็กใหญ่ ที่ผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็จะพูดขึ้นมาว่าไม่สมควรกับพฤติกรรมกลุ่มนี้ของนักข่าวบันเทิง นักข่าวบันเทิงจำเป็นจำต้องเป็นผู้ให้ข่าวกับประชาชนทั่วไป สิ่งแรกนักข่าวที่ต้องรับ คือจรรยาบรรณ เป็นสิ่งที่ทุกควรได้นั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวบันเทิงของผู้หญิง ถือได้ว่าเรื่องความสวยความงาม เป็นที่สิ่งที่ทุกปรารถนายิ่งกว่าเดิม ทำเอานักข่าวบันเทิง จะต้องหาข่าวต่าง ๆ ในการนำเสนอข้อมูลออกมา

 

เพราะเช่นนั้นนักข่าวบันเทิงในปัจจุบันนี้ ล้วนแล้วมีแต่ไขมัน และสามารถให้พลังแก่ประชาชนทั่วไปได้ ยิ่งนับวันนักข่าวมักจะหาข่าวค่อนข้างเก่ง และเป็นนักข่าวบันเทิงที่กำมาแรง ณ ทุกวันนี้ เนื่องจากข่าวบันเทิงจะดูได้จากการเข้าชมของคนฟังนั่นเอง และนี่เป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้คนฟังจะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในการเสนอข่าวอยู่สม่ำเสมอ