การเสพข่าวในวงจำกัด ถือได้ว่าเป็นผลเสียของการรายงานข่าวสดและข่าวลักษณะอื่น ๆ

ผู้นำเสนอข่าวหรือแม้กระทั่งผู้รายงานข่าวจำนวนมาก  คงอยากจะให้ชาวไทยทั่วประเทศให้ความสนใจไปกับข่าวในปัจจุบัน พร้อมกับด้วยลักษณะของกลุ่มคนที่ไม่ค่อยให้การไล่ตามข่าว จึงทำให้วงการข่าวดูแคบลง ไม่ว่าจะเป็น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวสารประจำวัน พร้อมกับข่าวประเภทอื่น ๆ ก็ตาม หากมีการตีวงข่าวให้ขยายพร้อมกับดูกว้างไกลออกไป ย่อมเป็นหนทางในการสร้างนิสัย ในส่วนของการไล่ตามที่มีมากเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้ คุณประโยชน์จากความรู้สึกบวกกับความสนใจ จึงก่อให้เกิดความพึงพอใจตามมา เมื่อผู้บริโภคข่าวสารได้เห็นจุดสำคัญของข่าวมากเพิ่มขึ้นนั่นเอง

 

ขณะโลกยังคงมีประชาชนที่ไม่มองข้าม การตีวงข่าวสารในปัจจุบัน ที่ถูกคิดว่าเป็นระบบการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าข่าวสารไหนและข่าวสารรูปแบบไหน ที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากได้รู้ทันสถานการณ์ได้มากเพิ่มขึ้น ความเร็วกลับมีความหมายมาก ในสังคมข่าวส่วนใหญ่ หากความเร็วที่ว่านี้ มาพร้อมด้วยการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ย่อมทำให้เกิดความน่าสนใจมากเพิ่มขึ้น และด้วยแบบอย่างที่แตกต่าง เช่น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวสารทันเหตุการณ์ กลับเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกในการไล่ตามอีกส่วนหนึ่งด้วย ความหมายของข่าวสารทุกประเภท ย่อมให้ความสำคัญไปกับการไล่ตามข่าวทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง หากมีโอกาสในการไล่ตามข่าวประเภทไหน ก็จะทำการไล่ตามข่าวประเภทนั้น ๆ ไปก่อน พร้อมกับเมื่อมีโอกาสไล่ตามข่าวในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป ก็จะยิ่งเป็นการรับทราบข่าวสาร พร้อมกับบริโภคข่าวให้เกิดความถ่องแท้ได้มากอีกเช่นเดียวกัน

 

อีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง สำหรับชาวไทยที่ยังคงมีการบริโภคข่าวในวงจำกัด ซึ่งอาจจะมีข้อเสียทางด้านข้อมูลที่บิดเบือน มีผลทำให้ผู้บริโภคข่าวจำนวนมาก เข้าใจกับความหมายพร้อมกับความสำคัญในข่าวต่าง ๆ ผิดไป การตีวงข่าวสารที่ดูแคบลง จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่เช่นใด แต่ถ้าผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจกับข่าวด่วน ข่าวสด พร้อมกับข่าวทุก ๆ ประเภทมากเพิ่มขึ้น ก็ย่อมที่จะได้รับประโยชน์จากวงการข่าวต่าง ๆ ได้มากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย