ความฝัน

ความฝัน

ความฝันที่เราพูดถึงนี้คืออะไร และเพราะอะไรจึงสำคัญมากต่อชีวิต ซึ่งเราต้องเข้าใจว่าความฝัน ไม่ใช่ความเพ้อฝัน เพราะนั่นเป็นจินตนาการอันไร้สติ คล้ายคนพูดเพ้อเจอ พูดมากในเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระ ไม่ใช่ฝันเฟื่อง หมายถึงคิดฟุ้งซ่าน แต่ความฝันที่พูดถึงเป็นความฝันที่สร้างสรรค์ หมายถึง ความต้องการอันแท้ของตนถูกวาดเป็นภาพในความคิดเกี่ยวกับอนาคตของตน เราต้องการจะเป็นอะไรสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตคืออะไร

        ความฝันของคนจำนวนไม่น้อยนั้นล้วนใช้เงินเยอะ และการที่จะได้เงินนั้นคือการทำงานเพื่อหาเงิน และการทำงานขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นลูกจ้างหรือนายจ้าง ด้วยเหตุผลที่ว่าความฝันส่วนใหญ่ต้องใช้เงินประกอบกับสภาพแวดล้อมที่มักสอนว่าการเป็นนักธุรกิจหรือเป็นนายจ้างนั้นยากและมีข้ออ้างกับตัวเองสารพัดว่าทำไม่ได้  จึงทำให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเป็นมนุษย์เงินเดือน ถ้าเราคิดเพียงว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้นได้เงินขั้นต่ำที่เยอะ เราก็จะเลือกโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากมาย แต่ถึงอย่างไรก็ตามการเป็นนักธุรกิจนั้นได้เงินเยะยิ่งกว่า เพียงแต่เราต้องอาศัยความอดทนและกล้าที่จะลงทุน

          ความสำเร็จ นั้นคือ สิ่งที่คนทุกคนนั้นล้วนต้องการที่จะได้มาไว้กับตัว ซึ่งในความสำเร็จนี้นั้นแต่ละคนอาจจะให้ความหมายที่แตกต่างกัน ด้วยประสบการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของแต่ละคนความฝันเป็นจริงได้ถ้าเราตั้งใจและลงมือทำมันแต่ถ้าปล่อยไปมันก็เป็นแค่ความฝัน