ขณะคนเขียนข่าวปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดข่าวสารที่ถูกตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ

การทำหน้าที่ของนักข่าวส่วนใหญ่ มีหลากหลายคนคงประจำอยู่ภายในแต่ละพื้นที่ หรือว่าแม้กระทั่งมีการติดตามสถานการณ์หลากหลาย ในทุก ๆ จังหวัด เมื่อค้นพบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คงมีการรายงานพร้อมกับติดต่อกันภายในรูปแบบสายด่วน เพื่อจะสามารถเดินทางเข้ามาติดตามและทำข่าวได้นั่นเอง แต่ถ้าว่านี่คือหลักความคิดพร้อมกับความคิดเห็นส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้น ส่วนความเป็นจริงจะเป็นอย่างใด เราคงล่วงรู้พร้อมกับค้นหาคำตอบที่แท้จริงได้ยาก เนื่องจากวงการหนังสือพิมพ์หรือกระทั่งนักข่าวเอง น้อยนักที่จะต้องมานั่งตกเป็นข่าวพร้อมกับตอบคำถามเกี่ยวกับตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ พร้อมกับไม่ว่าวงการนักข่าวหรือหนังสือพิมพ์ จะปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาข่าวมาได้อย่างใดนั้น ผู้ติดตามข่าวสารอย่างชาวไทยทั่วประเทศ ก็ยังคงให้ความไว้วางใจและพึงพอใจกับการที่วงการหนังสือพิมพ์ พร้อมกับนักข่าวทุกสำนักยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่พร้อมกับกระจายข่าวสารไปได้ทั่วประเทศ

 

พร้อมกับเมื่อนักข่าวทำหน้าที่ได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม  ส่งผลให้มีการพิมพ์และการเผยแพร่ข่าวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เกิดข้อสงสัยขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย ว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวในทุก ๆ วัน อย่างวงการหนังสือพิมพ์หลากหลายแบรนด์ หลากหลายสถานที่ที่มีชื่อเสียงนี้ เขาปฏิบัติหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากข่าวหลากหลายรูปแบบได้อย่างใด หรือกระทั่ง การติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถเอามาเป็นข่าวด่วน ข่าวเด่นในแต่ละวันนั้น วงการหนังสือพิมพ์หรือว่าวงการนักข่าวเอง เขารู้ได้อย่างใดว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้บ้าง เพราะฉะนั้น คำถามเหล่านี้คงยังต้องการแสวงหาคำตอบ แต่ถึงอย่างใดก็ตาม วงการหนังสือพิมพ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวพร้อมกับค้นหาข่าวภายในประจำวันนั้น เขาก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม