ดิจิทัลไทยแลนด์ เทคโนโลยีดิจิตอล สนับสนุนได้ทุกกิจกรรม

ล่าสุดประเทศไทยได้มีการจัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ซึ่งงานนี้ถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่อาจจะสื่อให้เห็นได้ว่า ประเทศไทยพยายามที่จะปรับปรุงประเทศ ให้ก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

 

โดยจุดมุ่งหมายของงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ได้สื่อให้เห็นว่า เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล อาจจะสนับสนุนได้ภายในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งในเรื่องของ อีเลิร์นนิ่ง , อีบุ๊ค รวมไปถึงเรื่องของสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยอาจจะไม่สามารถเดินทางไปพบหมอได้ แต่ก็ยังคงอาจจะใช้โครงข่ายนี้ เพื่อข้ามาดูแลเพื่อการรักษาพยาบาลได้โดยตรง และนอกจากนี้ยังคงมีภายในเรื่องของการค้าขายในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเป็นการเดินทางเพื่อจะทำการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตลาด พร้อมกับการผลิตสินค้า ซึ่งมีการขายผลิตภัณฑ์ได้น้อย แต่ทว่าเมื่อมีระบบไอซีทีเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมกับระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาในพื้นที่ ผู้ประกอบการทุกรายในชุมชน จะสามารถเข้าใช้บริการได้ พร้อมกับสามารถใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อจะทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางonlineได้ต่อไป จนกระทั่งทำให้เกิดการติดต่อ อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศพร้อมกับต่างประเทศ จนกระทั่งส่งผลประโยชน์ต่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น

 

ซึ่งทางรัฐบาล โดยกระทรวงไอซีที มีโครงร่างอย่างชัดเจน ว่าในปี 2559 – 2560 จะมีการใช้งบในจำนวน 1.5 หมื่นพันล้าน เพื่อจะทำการวางเครือข่ายพื้นฐานทั้งหมด ให้กว้างขวาง ทั่วประเทศ ด้วยงบจำนวน 5 พันล้านบาทเท่านั้น